Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021. Nhà trường tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường tổng số có 22 ĐC dự thi kết quả đạt giỏi 22/22 ĐC.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi.