Năm học 2020-2021 thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được nhà trường tổ chức 2 lần/tháng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi SH của các tổ chuyên môn.