HỘI THI

Giáo viên “Trình bày bảng - Kể chuyện theo sách” cấp trường

Năm học 2018-2019

Thực hiện Hướng dẫn số 112/PGD&ĐT, ngày 10/9/2018 của Phòng Giáo dục
& Đào tạo Đồng Hỷ, về thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018 – 2019
và Kế hoạch số 32/KH-THVL2, ngày 15/09/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm
học 2018 - 2019 của nhà trường. Hôm nay trường tiểu học số 2 Văn Lăng tổ chức
Hội thi “Trình bày bảng – Kể chuyện theo sách” cấp trường năm học 2018–
2019. Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thường niên nhằm mục đích góp
phần duy trì và thúc đẩy phong trào rèn chữ viết, kỹ thuật trình bày bảng lớp và kể
chuyện đối với giáo viên trong toàn trường; Đánh giá phong trào rèn chữ viết đẹp
trình bày bảng, và khả năng kể chuyện diễn cảm của giáo viên trong nhà trường;
Tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào rèn chữ viết đẹp và
giữ gìn, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt; Góp phần nâng cao năng lực chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên trong toàn trường.
Mỗi giáo viên dự thi thực hiện qua 02 nội dung: Bài thi trình bày trên bảng lớp là 1
bài chữ đứng và Kể một câu chuyện theo nội dung chương trình cấp tiểu học hoặc
trong thư viện.
Kết quả hội thi giải A: 1; giải B: 8; Giải C: 6
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi: