Những biện pháp để giúp đỡ những bạn học còn chậm và bồi dưỡng những học sinh năng khiếu

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

          Ngay từ đầu năm học 2017 -2018,  Liên đội Tiểu học số 2 Văn Lăng đã phối hợp với nhà trường  và các đ/c giáo viên chủ nhiệm tiến hành rà soát kiểm tra chất lượng của các em học sinh. Qua đó, đã đưa ra những biện pháp để giúp đỡ những bạn học còn chậm và bồi dưỡng những học sinh năng khiếu.

          Trong  những biện pháp mà các thầy cô đưa ra thì có biện pháp “ Đôi bạn cùng tiến” được sử dung khá hiệu quả ở trong các lớp. Mỗi lớp có ít nhất từ 5 đến 7 đôi bạn, và trong ngày 17/11/2017 Liên đội TH số 2 Văn Lăng đã tặng quà cho một đôi bạn tiêu biểu nhất đó là đôi bạn: Nông Thanh Huyền và Phùng Thị Phương – Người dân tộc H’mông, đang học lớp 5A. Bạn Huyền trong các năm học qua luôn là một học sinh gương mẫu và có nhiều thành tích trong học tập cũng như các phong trào của Đội;  bạn Phương là một học sinh nhút nhát, đọc và tính toán còn chậm. Sau một thời gian được đ/c GVCN và bạn Huyền giúp đỡ, bạn Phương đã đọc tốt hơn và cũng tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể.

Dưới đây là một số hình ảnh của đôi bạn Huyền – Phương:

Tác giả: Lường Thị kim Oanh