Thực hiện Quyết định của UBND hụyên Đồng Hỷ về việc điều động giáo viên chuyển công tác, ngày 31 tháng 8 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Văn Lăng đã tổ chức chia tay cho 02 đ/c ...