Sau gần 2 năm khởi công Dự án xây dựng đường lên xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nhằm giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, giao thương cho bà con đồng bào dân tộc Mông ...