Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Giáo Dục huyện Đồng Hỷ về chất lượng học sinh môn Tiếng Việt, đặc biệt là phân môn Tập Làm Văn. Ngày 3/3/2017 trường Tiểu học số 2 Văn Lăng thực hiện tổ chức sinh hoạt chuyên môn, theo hướng nghiên cứu bài học: Phân môn Tập Làm Văn - tiết Trả bài văn kể chuyện lớp 5. Do đồng chí Bùi Thị Hạnh thực hiện. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có đầy đủ các đồng chí giáo viên 9 môn và sự có mặt của BGH nhà trường. Sau buổi chuyên đề đã tiến hành thảo luận, rút kinh nghiệm để xây dựng tiết chuyên đề cho phù hợp với đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt chyên môn

Đ/c Bùi Thị Hạnh thực hiện tiết chuyên đề

Thảo luận rút kinh nghiệm tiết chuyên đề

Tác giả: Vi Thị Thanh Loan