Căn cứ Công văn số 260-CV/HU ngày 25/10/2016 của Huyện ủy Đồng Hỷ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân  và đánh giá xếp loại chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2016.

Căn cứ hướng dẫn số 09-HD/HU ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Huyện ủy Đồng Hỷ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Ngày 9/12/2016 Chi bộ trường TH số 2 Văn Lăng đã tiến hành bình xét Đảng viên. Về dự có Đ/c Vũ Văn Phước phụ trách Chi bộ. Tại cuộc họp các đồng chí đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra những ưu và nhược điểm cho từng cá nhân trong năm 2016.

Kết quả bình xét:

02 Đ/c đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

11 Đ/c đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc họp

Tác giả: Vi Thị Thanh Loan